TURNIEJ PIŁKARSKI W KALETNIKU- 4. MIEJSCE

Od lewej: G. Kumiszcza, Ł. Dudanowicz, S. Racis, J. Ostaszewski, J. Konopko, B. Mrozowski

Reklamy