Rada rodziców

Zarząd Rady Rodziców:

1. Krystyna Moniuszko – przewodnicząca

2. Leszek Wołyniec – zastępca przewodniczącej

3. Jolanta Anusiewicz – skarbnik

Reklamy