Kadra pedagogiczna

Wiesław Grudziński- dyrektor szkoły, język polski

Ksiądz Jacek Chałko – religia

Paulina Ratomska – przyroda

Dorota Krzesicka – historia, plastyka, muzyka

Jerzy Jurewicz – wychowanie fizyczne

Artur Mazalewski – język angielski

Emilia Obuchowska – edukacja wczesnoszkolna

Alicja Wasilewska – matematyka, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne

Edyta Zalewska – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

Reklamy