Samorząd uczniowski

OPIEKUN- EMILIA OBUCHOWSKA

ZARZĄD SAMORZĄDu UCZNIOWSKIEGO

1. PRZEWODNICZĄCA- SYLWIA DUBIELEWSKA

2. SEKRETARZ-KINGA DUBIELEWSKA

3. SKARBNIK- KATARZYNA BREZGIEŁ

Reklamy